معرفی پروژه

عنوان پروژه : واحد درب قوطی آسان بازشو
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع معدنی و فلزی
خدمات تولیدی : فلزی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

دربهای آسان باز شوی قوطی برای اولین بار در اواخر سالهای دهه ی 1960 میلادی در صنایع قوطی سازی دنیا رایج شد.قبل از سال های یاد شده ، تولید قوطیهای کلید دار مرسوم بوده است. این قوطی ها با گذاشتن یک کلید چاک دار در باریکه که بدنه قوطی را به هم متصل می نماید و با پیچاندن آن سر قوطی ازبدنه جدا می گردد ساخته می شدند.

ظرفیت : 500 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 90,298,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 10,374,500,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 91,345,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 49

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.