معرفی پروژه

عنوان پروژه : پرورش ماهی در قفس
بخش : صنعت زیر بخش : کشاورزی و شیلات
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

با گسترش فناوری پروش ماهی در قفس و استفاده از مواد مقاوم در ساختمان قفس امروزه پرورش ماهی در قفس در دریای آزاد متداول شده است گسترش این صنعت در آبهای دور از ساحل معایب زیست محیطی را بسیار کاهش داده است.

 

ظرفیت : 1000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 1,639,413,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 187,151,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3.9
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) :
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 36.31

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.