معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی و نوشیدنی های گازدار
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

آب آشامیدنی آبی است که پس از استحصال از منبع آب، فرآوری شده و املاح و مواد موجود در آن کنترل می شود. املاح و مواد زاید گرفته شده و پس از طیچند مرحله، عاری از هرگونه باکتری و میکروب می گردد. از لحاظ بهداشت و سلامت و همچنین برای نوشیدن مستمر و روزانه،مصرف این نوع آب توصیه میگردد.

ظرفیت : 43200000 بطری در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 406,658,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 186,283,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 166,446,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 35.5

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.