معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید لوله کاروگیت
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

محصول مورد مطالعه در گزارش حاضر لوله دو جداره (کاروگیت) فاضلاب از پلی اتیلن می باشد که در این راستا بازار داخلی ومنطقه ای محصول مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت. پلی اتیلن یکی از پرکاربردترین پلاستیک ها در صنایع مختلف است که از آن در صنایع مختلفی استفاده می شود. لوله های کاروگیت جزو لولههای مدرن محسوب می شوند.

ظرفیت : 5760 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 485,253,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 317,793,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.5
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 168,006,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 33.3

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.