معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید چای کیسه ای با منشاء گیاهان دارویی
بخش : صنعت زیر بخش : کشاورزی و شیلات
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی پس از برداشت، از فعالیت های بسیار حائز اهمیت است. نگهداری نامناسب محصولات کشاورزی، سالانه خسارتهایهنگفتی به کشاورزان و باغداران وارد میکند. یکی از راههای کاهش تلفات پس از مرحله برداشت، خشککردن، فرآوری و بسته بسته بندی محصولات کشاورزیاست. خشک کردن یکی از روشهای جلوگیری از فساد میکروبی محصولات بوده بطوری که امکان نگهداری آنها را برای مدتهای طولانیتر فراهم میکند در اینروش، در اثر کاهش میزان رطوبت، امکان فساد میکروبی بسیار کم شده و سرعت دیگر واکنشهای مضر نیز، به مقدار قابل توجهای کاهش م ابد. خشک کردن،ضمن اینکه روی محصول اثر حفاظتی دارد، وزن و حجم آن را نیز به میزان چشمگیری کاهش میدهد، در نتیجه از هزینه های حمل و نقل و ذخیرهسازی نیزمیکاهد خشک کردن و فرآوری گیاهان دارویی از لحاظ اقتصادی توجیه مناسبی دارد.

ظرفیت : 100000کیلوگرم

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 350,688,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 44,438,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 4.41
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 69,702,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 31.31

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.