معرفی پروژه

عنوان پروژه : واحد تولید تایر خودرو
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

تایر قطعه ای پلاستیکی است که با سوار شدن بر روی چرخ خودرو موجب محافظت از رینگ و عملکرد بهتر خودرو می شود در فرآیند تولید پاره ای از مواد نیم ساخته در فرایند های پیمانه ای ناپیوسته ساخته شده و در مراحل بعدی با هم ادغام می شود. تا خوراک مرحله بعدی را فراهم کنند بدین ترتیب طی یک سری عملیات پر زحمت وکند از جمله تولید نیم ساخته هاتایر سازی و پخت ، به تایرکه محصولی کامپوزیت است تبدیل می شوند.

 

ظرفیت : 40000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 24,043,050,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : دوره بازگشت سرمایه(PP) : 6.5
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 33,655,950,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 29

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.