معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید دستمال تنظیف
بخش : صنعت زیر بخش : نساجی و چرم
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

دستمال تنظیف یک نوع پارچه است که برای پاک کردن و تمیز کردن استفاده می شود. آنها معمولاً از پنبه یا ترکیبی از پنبه و پلی استر ساخته می شوند. دستمالهای تنظیف در انواع مختلف، از جمله دستمال های آشپزخانه، دستمال های پاک کننده و دستمال های مرطوب موجود هستند.

ظرفیت : 17280000عد در ساال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 320,312,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 89,615,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 94,939,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 33.3

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.