معرفی پروژه

عنوان پروژه : عمل آوری وبسته بندی ماهی و میگو
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع غذایی
خدمات تولیدی : عمل آوری وبسته بندی ماهی و میگو محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه : به هدف تسهیل دسترسی بیش از 25000 صیاد فعال در حوزه صید و صیادی و با توجه به اینکه 70 درصد صید تن ماهیان کشور و پرورش بیش از 3000 تن میگو و وجود بیش از 5 هزار هکتار مزار زیر کشت میگو و طرح افزایش آن به 12 هزار هکتار در منطقه چابهار و متقابلاً بدلیل نبود صنایع جانبی ، بسته بندی و فرآوری مناسب باعث شده تا سالیانه بیش از 30 % ماهی و میگو صید شده فاسد شود و اکثر تولیدات جهت انجام عملیات فرآوری به خارج از استان منتقل می گردد لذا ایجاد صنعت مذکور از سود آوری بالایی برخوردار بوده و باعث تبدیل منابع دریایی به ارزش افزوده بالاتر می گردد.
ظرفیت : 2000 تن در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام : 100 %
درصد مورد انتظار فروش در بازار : داخلی: 50 % خارجی: 50%
برنامه زمانبندی : 2 سال
وضعیت پروژه : - زمین مورد نظر به متراژ 1 هکتار می باشد - طول عمر مفید برای اجرای پروژه 20 سال می باشد. - مطالعات امکان سنجی برای این طرح انجام شده است. - زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاری به سرمایه گذار می باشد. - تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر می گردد. - تسهیلات زیر ساختی (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است. - ماشین آلات، تجهیزات، و نیز شرکتهای سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجی تعریف شده است.

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 23000 میلیون ریال نرخ بازده سرمایه : 29 %
میزان سرمایه در گردش : 4550 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3.3 سال
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 5743 میلیون ریال
کل حجم سرمایه گذاری : 27550 میلیون ریال
نرخ بازده داخلی (IRR) : 32 %

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : non-governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 35312235-054 دورنگار : 35312255- 054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.