معرفی پروژه

عنوان پروژه : کمپینگ
بخش : گردشگری زیر بخش :
خدمات تولیدی : ارائه خدمات رفاهی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

با توجه به وجود پتانسیل های گردشگری در چابهار و نواحی اطراف آن ضرورت دارد جهت استقرار گردشگران جنب مکانهای گردشگری تحت عنوان کمپینگ با کلیه امکانات آماده سازی و تجهیز گردد.

ظرفیت : پذیرش 100مهمان در روز

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام : 100 %
درصد مورد انتظار فروش در بازار : 70 %
برنامه زمانبندی : 2 سال
وضعیت پروژه :

- زمین مورد نظر به متراژ 3 هکتار می باشد.
- طول عمر مفید برای اجرای پروژه 20 سال می باشد.
- مطالعات امکان سنجی برای این طرح انجام شده است.
- زمین مورد نظر در زون مربوطه به صورت اجاره بلند مدت قابل واگذاری به سرمایه گذار می باشد.
- تمام مجوزات مورد نیاز سرمایه گذار توسط سازمان صادر می گردد.
- تسهیلات زیر ساختی (برق، آب، ارتباط از راه دور، سوخت، جاده و ...) فراهم شده است.
- ماشین آلات، تجهیزات، و نیز شرکتهای سازنده و فروشنده در طرح امکان سنجی تعریف شده است.

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 15000 میلیون ریال نرخ بازده سرمایه : 27 %
میزان سرمایه در گردش : 2000 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3 سال
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 5679 میلیون ریال
کل حجم سرمایه گذاری : 17000 میلیون ریال
نرخ بازده داخلی (IRR) : 33 %

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : non-governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 35312235-054 دورنگار : 35312255- 054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.