معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید قیر
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

قیر معمولا از تقطیر نفت خام به دست می آید. چنین قیری قیر نفتی یا قیر تقطیری نامیده می شود. قیر محصول دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیر است در مرحله نخست تقطیر ،مواد مانند بنزین و پروپان از نفت خام جدا می شوند . این فرآیند در فشاری نزدیک به یک اتمسفر(واحد) انجام می شود. در مرحله دوم نیز ترکیبات سنگین مانند گازوئیل و نفت سفید خارج می شونداین فرآیند در فشاری نزدیک به خلائ صورت می پذیرد . در نهایت مخلوطی از ذرات جامد بیسار ریز به نام آسفالتن باقی می ماند که در ماده سیال گریس مانندی به نام مالتن غوطه ور است .

 

ظرفیت : 130000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 461,890,528,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 1,416,203,831,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3.95
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 594,845,486,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 34

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.