معرفی پروژه

عنوان پروژه : قطعات لوازم خانگی از ABS
بخش : صنعت زیر بخش : لوازم خانگی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

هدف از مطالعه حاضر، بررسی محصول قطعات لوازم خانگی بر پایه آکریلونیتریل بوتادین استایرن 1 . یا ABS است پلاستیک ABS از مهمترین و پرکاربردترین ترپلیمرهایی 2 است که به صورت تجاری تولید می شود. نام کامل آن اکریلونیتریل بوتادین استایرن است که پلیمری گران قیمت و آمورف 3 مات به شمار میرود. این پلیمر در صنعت خودروسازی، تولید لوازم الکتریکی و ساخت بدنه لوازم خانگی از جمله جاروبرقی، تلفن، چای ساز و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

ظرفیت : 1905 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 679,397,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 289,910,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) :
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 126,484,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 30.2

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.