معرفی پروژه

عنوان پروژه : مجتمع سردخانه گذرگاه مرزی ریمدان
بخش : صنعت زیر بخش : کشاورزی و شیلات
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

در صنایع شیلاتی سردخانه اساسی ترین نقش را در نگهداری فرآورده های دریایی دارد. بطوریکه امروزه با توجه به صنعتی شدن صید و صید انبوه آبزیان، سرما و سرخانه بهترین روش نگهداری ماهی تا رساندن با بازار می باشد در ایام قدیم که سرخانه وجود نداشت مقدار صید هم کم بود معمولا از روشهای خشک کردن ماهی، شورکردن، دودی کردن، ماریناد کردن برای نگهداری ماهی استفاده می کردند اما امروزه که صید جهانی با بالای 100میلیون تن در سال رسیده سیستم های برودتی و سرخانه تنها صنایع پاسخگو به نگهداری ماهی در جهان می باشند و اکنون سیستم های مختلفی با توجه به نوع صید، سردخانه کوچک و بزرگ برای انجماد و نگهداری ماهی پیش بینی شده است.

 

ظرفیت : 3000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 2,043,387,150,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 139,246,700,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 1.79
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 1,008,230,960,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 41

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.