معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید بشکه و مخازن پلی اتیلنی
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

محصول مورد مطالعه در گزارش حاضر مخازن پلاستیکی می باشد که در این راستا بازار داخلی و منطقه ای محصول مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مخازنپلاستیکی همان طور که از نام آنها پیداست برای ذخیره سازی مایعات مورد استفاده قرار می گیرند.این مخازن عمدتا از پلی اتیلن گرید 3840 سنگین تولید میگردند. پلی اتیلن یکی از پرکاربردترین پلاستیک ها است که از آن در صنایع مختلفی استفاده می شود. مخزن پلاستیکی یک واحد ذخیره سازی مایع با ظرفیتبزرگ است که می تواند عمودی ،افقی ، زیر یا بالای زمین و همچنین متحرک باشد. آنها به گون های طراحی شده اند که چندین گالن از مواد مختلف را برایمدت طولانی بدون تجربه سایش، هوازدگی یا خرابی در خود نگه دارند. تولیدکنندگان، کشاورزان و شرکت های سوخت به مخازن پلاستیکی به عنوان و سیله ا یبرای انتقال و ذخیر ه مواد بر ای استفاده بعدی وابسته هستند.

ظرفیت : 500 لیتری در سال 43200 عدد 1000لیتری در سال 28800

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 507,086,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 287,725,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 250,394,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 36.8

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.