معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید کاغذ تیشو
بخش : صنعت زیر بخش : نساجی و چرم
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

دستمال کاغذی باید از خمیر الیاف سلولزی به رنگ سفید یا الوان باشد. دستمال کاغذی باید کرپ شده (منظور از کرپ، چین خوردگی های سطح کاغذ است کههنگام تولید آن به منظور افزایش سطح تماس و در نتیجه بالا بردن میزان سرعت جذب آب ایجاد می شود، به طوری که هنگام پاک کردن دست خیس بعد ازنیم ساعت حالت اولیه خود را به دست آورد و اگر دستمال بلافاصله در تماس با آب خیس پودر شود، حتماً مواد شیمیایی زیادی در آن به کار برده شده است)،همچنین فاقد پرز (الیاف خرد شده )، الیا ف کلوخه شده، سوراخ، لکه و سایر اجسام خارجی باشد. زمانی که برگ دستمال کاغذی در مقابل نور قرار می گیرد،پراکندگی الیاف به طور یکنواخت دیده می شود. رنگ به کار رفته در ساخت دستمال های کاغذی باید از رنگ های مجاز و ثابت باشد و با رنگ بسته محتویدستمال کاغذی هم رنگ و متناسب باشد. کاغذ تیشو یک نوع کاغذ بسیار سبک است که از خمیر چوب یا خمیر کاغذ بازیافتی تهیه می شود .

ظرفیت : 3000تن در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 493,571,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 375,496,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 137,268,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 31.6

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.