معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید قیر عایق رطوبتی
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

قیر ماده سیاه رنگ و خمیر شکل که در عایق کاری رطوبت و ساخت آسفالت کاربرد دارد قیر انواع گوناگونی دارد بیشترین مصارف آن در عایق کاری استفاده می گردد.تنوع به کار گیری محصولات تولیدی این واحد صنعتی عایق بندی درزها،شکاف وایزوله کردن مکان ها از رطوبت و نفوذ آب است

 

ظرفیت : 200000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 343,487,391,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 764,268,336,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3.6
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 347,197,639,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 37

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.