معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث مجتمع تولید مونواتیلن گلیکول
بخش : صنعت زیر بخش : پتروشیمی
خدمات تولیدی : الیاف پلی استر و فرمولاسیون ضد یخ محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

هم اکنون نزدیک به یک میلیون تن اتیلن گلایکل درسال از سوس سه مجتمع پتروشیمی اراک و مارون و فرساشیی در کشور تولید می شود و کشورهای چین ،هند ،و بلژیک بازارهای اصلی و هلند و امارات ،پاکستان ،ترکیه ،یونان ،ایتالیا ،افریقای جنوبی ،بازارهای فرعی اتیلن گلایکول تولیدی به شمار می ایند . البته همچون بسیاری از محصولات پتروشیمی ،ظرفیت تولید اتیلن گلایکول ها درایران به این میزان محدود نمیشود و در برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی طرحهای اتیلن گلایکولها در منطقه عسلویه ،اتیلن گلایکولهای پارس فنل و واحدی در پتروشیمی بوشهر با ظرفیت تولید یک میلیون 662 هزار تن درسال برای تولید این محصولات پیش بینی شده است . درایران نیز این ماده بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است و این محصول عمدتا به منظور تولید الیاف پلی استر به عنوان خوراک پتروشیمی مصرف می شود .

ظرفیت : 600000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 19,174,488,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه : 31 درصد
میزان سرمایه در گردش : 82,346,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2.36 سال
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 5,033,972,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری : 19256834 ریال
نرخ بازده داخلی (IRR) : 23 درصد

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.