معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید بلندینگ هیدروکربن های سبک و سنگین
بخش : صنعت زیر بخش : پلیمری و شیمیایی و پتروشیمی
خدمات تولیدی : محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

هیدروکربن ها دسته ای از مواد آلی هستند که به طور عمده از کربن و هیدروژن ساخته شده اند . مهم ترین اصلی ترین کاربرد هیدروکربن های سبک در رنگها ولاک ها است یکی ار رایج ترین حلال ما در صنعت رنگ می باشد . به عنوان حلال در تینرهای رنگ ولاک الکل کاربردهای متنوعی دارد.

 

ظرفیت : 510000 تن

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 8,896,878,000,000 ریال نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 2,812,354,000,000 ریال دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3.49
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 5,254,929,000,000 ریال
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 54

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.