معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد واحد بسته بندی آب معدنی گذرگاه مرزی ریمدان
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

آب معدنی ، آبی است که از چشمه معدنی تهیه می شود و حاوی مواد معدنی مختلفی مانند نمک ها و ترکیبات معدنی مفید است.آب معدنی با توجه بهوجودیا عدم وجود گازهای اضافه شده، ممکن است معمولاً ساده یا گازدار باشد.آب بطری شده آب آشامیدنی یا آب معدنی بسته بندی شده در بطری هایپلاستیک ا شیشه ای است . اندازه ها از بطری های کوچک نیم لیتری و بسته بندی یک و نیم لیتری تا بسته بندی بسیار بزرگ متفاوت است.

ظرفیت : 2200000 بطری

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 96,276,710,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 13,418,080,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 49,178,330,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 28

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.