معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید لوازم آرایشی
بخش : صنعت زیر بخش : صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

هنر آرایش صورت و بدن، برای نخستین بار درتاریخ، توسط مردان ابداع شد. مردم نئاندرتال یا انسان های اولیه اولین مردمی بودند که از رنگ سرخ استفادهمی کردن دو استخوان های مردگان خود را رنگ میزدند. آنها با همین رنگ، صورت و بدن خود را هم آرایش می کردند. شاید آرایش کردن به قصد زیبا کردنخود برای اولین بار توسط زنان مصری آغاز شد. در تصاویر به دست آمده واضح است که زنان این سرزمین از رنگ سرخ برای گلگون کردن لب ها و گونه ها و ازرنگ سیاه برای تیره کردن چشم ها استفاده می کردند. رنگ سیاه عموماً سرب بود و گاه از اکسید منگنز و کربن هم کمک گرفته می شد. مصری ها همچنیناولین مردمانی بودند که رنگ سبز را برای آرایش انتخاب کردند و از پودری سبز رنگ به عنوان سایه پشت چشم و رنگ کردن مژه یا ابرو استفاده می کردند.بهمرور با مخلوط کردن این ترکیبات با اکسید مس و آهن رنگ های جدیدی مثل فیروزهای و بنفش و .. به دست آمد و سایه ها تنوع رنگی پیدا کردند. افزودنپودرهای سفید نیز به مصریان اجازه داد تونالیت های از سیاه به خاکستری و طوسی و سفید بسازند و با افزودن چربی به آن غلظت مواد را تغ ر دهند و بهعبارتی اولین مواد آرایشی را تهیه کنند. به عنوان مثال از ترکیب رنگ ها، کرم روشن و پمادی بر پایه شیر اسب و آلباستر به دست آوردند و از آن برای رنگ کردنبدن استفاده کردند. مو و دست و ناخن را حنا می گذاشتند و از روغن ها و چربی های معطر برای حفاظت از پوست کمک می گرفتند.

ظرفیت : آریشی بدن 20000000 تن در سال آرایشی پوست 20000000

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 3,516,126,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 10,229,832,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 2
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 3,248,661,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 36.8

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.