معرفی پروژه

عنوان پروژه : احداث واحد تولید توری پلاستیکی راشل
بخش : صنعت زیر بخش : نساجی و چرم
خدمات تولیدی : صنعتی محل : منطقه آزاد چابهار
شرح پروژه :

توری راشل 1 (با نام های دیگری همچون توری گونی، شِید گلخانه، توری سایبان، توری نما و توری کیسه راشل نیز شناخته می شود) نوعی توری برای محافظتاز گیاهان، ایجاد سایه در گلخانه، بسته بندی و... است. با توجه به اینکه از این نوع توری بیشتر در گلخانه ها استفاده می شود، به شید گلخانه ای یا توریسایبان مشهور می باشد. نوع توری راشلی که برا ی بسته بندی اقلام کشاورزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد ، توری کیسه ای راشل نامیده می شود. توری کیسهای راشل که یکی از محبوب ترین کیسه های بسته بندی در بازار است، از مواد اولیه پلاستیکی تهیه می شود.

ظرفیت : 72000 رول در سال

وضعیت پروژه

میزان دسترسی به مواد خام :
درصد مورد انتظار فروش در بازار :
برنامه زمانبندی :
وضعیت پروژه :

ساختار مالی

میزان سرمایه ثابت : 425,707,000,000 نرخ بازده سرمایه :
میزان سرمایه در گردش : 61,091,000,000 دوره بازگشت سرمایه(PP) : 3
ارز خارجی مورد نیاز : ارزش حال خالص(NPV) : 154,883,000,000
کل حجم سرمایه گذاری :
نرخ بازده داخلی (IRR) : 35.6

سایر

نوع پروژه : تاسیسی
ساختار حقوقی شرکت : governmentalمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
تلفن : 31282472-054 | 31282488-054


اعداد و ارقام متناسب با زمان و حجم سرمایه گذاری قابل بازنگری است.